Wist u dat?

Het verhaal gaat dat Zierikzee is ontstaan in 849. Ziringus of Zierik, een uit Pannonië (Hongarije) verdreven ontdekkingsreiziger, zou de stichter zijn geweest van Zierikzee. Dat dit verhaal een kern van waarheid bevat zou je kunnen afleiden uit het feit dat de plaatsnaam Zierikzee een samenvoeging is van Zierik en Ee. Zierik is, zo wordt aangenomen, een lokale machthebber geweest, naar wie de kreek (de Ee) en later de nederzetting is genoemd, dus Zieriks Ee.

 

Wist u dat?

Zierikzee voor het eerst stadsrechten kreeg tussen 1217 en 1222! Vanaf dit moment mocht Zierikzee zichzelf een echte stad noemen en kreeg het de bescherming van de Graaf van Holland. De Baljuw van de Graaf verleende de stadsrechten aan Zierikzee vanwege haar loyaliteit aan de Graaf in de strijd tegen Vlaanderen.