Programma 11 mei 2019

Noord- en Zuidhavenpoort

- Noordhavenpoort  (vrij toegankelijk)

- Leydse Kluchten Compagnie

- Slag ende Stoot (muziek)

-De Soete Inval (muziek)

- De Haagse Schutters (boogschieten)


Oude Haven Noordzijde

- Middeleeuws hospitaal

Kraanplein, kinderplein

- Jannes de Goochelaar

- Professor Bombasticus

- Wronghel en Wei (muziek/dans)

- Middeleeuwse poppenkast

Havenpark, ambachten

- Middeleeuwse handelaren Klatovski Poutníci (mede)

- Middeleeuwse apotheek Polderkol (kruiden/smeersels)

- Touwslager Herman

- Alix van Berentrode (lucet, naaldbinden, kaartweven)

Havenplein

  • - Het verhaal van Zierikzee 800

- Middeleeuwse herberg

- Middeleeuws Genootschap

- Middeleeuwse ambachten

- Kinderboerderij

- Streekproducten

- Schilderkunst

- Musical 'Geloof door de eeuwen heen' door de gezamenlijke kerken.

Ambulante acts

- Slag en de Stoot

- Wronghel en Wei

- De Soete Inval

- De Zotten

- Erik de Steltloper

- Florisimo de Nar

- Rederijkers Zierikzee en gastspelers

- Vrolijke frutsels

 


  •  Het Stadhuismuseum Zierikzee zal in samenwerking met het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland op 10 en 11 mei in een kleine presentatie aandacht schenken aan de oudst overgeleverde kopie van de stadsrechtenverlening aan Zierikzee en aan het oudst bewaard gebleven charter met het stadszegel van Zierikzee. Deze laatste is gedateerd: 8 december 1299. Op zaterdag 11 mei is het museum gratis toegankelijk.
  • De Dikke Toren, de Stadsrechten, de Graven, de Privileges en het Gravenhof, pop up. Omdat de Dikke tot eind juni in de steigers staat, is er een pop up presentatie rondom de Stadsrechten in en buiten de Dikke Toren. . Er zijn enkele middeleeuwse kinderkostuums en de portretten van de graven te zien. Ouders en kinderen kunnen op de foto in de Gravenstoel. Bij de klim naar boven is het middeleeuwse stratenpatroon nog steeds te zien. Let op! De ramen in de Dikke Toren worden vernieuwd, daardoor is de poortdeur soms gesloten. Komt dat zien!
  •   Van de Zuidhavenpoort tot de Westbrug en tot de Nobelpoort loopt de route 'O kijk, Zierik langs de Ee!' Deze route volgt de loop van de oude kreek de Ee, waar Zierikzee ooit als nederzetting was gevestigd en nadien uitgroeide tot stad. Onderweg zijn er kleine raamexpo's met afbeeldingen die een beeld geven van vroeger. Flyers verkrijgbaar bij Havenpark 42 op 11 mei.